For to dager siden ble palmeolje på nytt satt på agendaen, nå ikke som en dårlig skjult ingrediens i foredlet matvare under aliaset «vegetabisk fett», men som en iblandet del av fôret til norske melkekyr, mer eller mindre uten hverken bøndenes, bondeorganisasjonenes eller forbrukernes godkjenning eller kjennskap. Med tanke på hvor tydelig norske forbrukere har sagt fra om at de ikke ønsker palmeolje i handlekurven sin, må dette sies å være et grovt tillitsbrudd fra melkeindustriens side, med Tine i spissen som har snakket forbrukerne oppetter ved å fjerne palmeolje som ingrediens fra alle sine produkter, og samtidig fôrer kyrne med det i stedet. Palmeolje i ferdige matvarer er er redusert til en tredel, mens bruken av palmeolje i dyrefôr har økt 60 prosent på tre år, i følge Nationen. De som ikke ønsker å bidra til blant annet avskoging i tropene og utryddelse av organutangene bør holde seg unna palmeolje, og som det ikke var nok at palmeolje finnes i såpe, hudkrem, kosmetikk og halve dagligvaresortimentet generelt, er den nå avslørt som hemmelig ingrediens i melken og smøret til nordmenn.Orangutangene er truet av palmeoljeplantasjer. Foto: Flickr/Austronesian Expedition

Fettprosenten i melken påvirkes lett gjennom fôret, og Tines markedstilpasning til den voksende etterspørselen etter fete meieriprodukter har ført til økt tilsetning av palmitinsyre, en komponent i palmeolje, i fôret til melkekyr, i samarbeid mellom meieriene (Q-meieriene og Tine) og fôrprodusentene. (Les de unnvikende svarene fra Tine her.) Dette er nok en naturødeleggende ingrediens i en fôrmiks som allerede inneholder store mengder langtransporterte råvarer som forringer regnskog, lokalsamfunn, matjord og artsrikdom andre steder på kloden, slik som soyamel for økt proteininnhold. Men problemet med palmeolje er nok det mest alvorlige. 85 % av palmeoljen brukt i Norge blir levert av Malaysia og Indonesia. Denne palmeoljen produseres på bekostning av verdifull regnskog, som det brennes enorme arealer av hvert år for å gjøre plass til nye palmeoljeplantasjer for å mette markedets økende etterspørsel etter denne billige råvaren. Billig, fordi det er naturmangfoldet og lokalbefolkningen som betaler prisen og ikke de multinasjonale selskapene og forbrukerne.Skogen på Sumatra brenner. Foto: NASA

I 2011 hadde vi smørkrise da Tine ble overrumplet av dårlig grovfôrkvalitet kombinert med den økte etterspørselen etter smør og fete meieriprodukter, etter mange tiår med demonisering av mettet fett og lavt forbruk av fete meierivarer. Fôringen av og avlen på kyr har i alle disse årene gått i retning magrere melk og høyere melkemengde per ku. Begge disse faktorene har ført til mye lavere fettmengde enn det markedet nå etterspør. Nå har Tine snudd på femøringen og påvirker i første rekke fôrsammensetningen for å tilfredsstille det norske markedet.

Fra et helseperspektiv kan man tenke seg at er det mindre bekymringsverdig – hovedfettsyren i palmeolje, palmitinsyre, som brukes som fôrtilsetning til kyrne, er en naturlig forekommende fettsyre som opptrer i morsmelk, animalsk fett og kumelk helt uten at palmeolje spises av hverken mødre eller dyr. De to førstnevnte har mennesker livnært seg på i millioner av år. Problemet ligger i at en luksusorientert etterspørsel i et rikt og velfødd land fører til ødeleggelse og katastrofe i lett utnyttbare, fattige land. Vi står ikke separat fra denne ødeleggelsen – den er en del av vår historie, og raseringen av de tropiske regnskogene er en av de store globale tragediene som vil forfølge oss i all overskuelig fremtid. Jo før vi slutter å belage oss på billig råstoff, jo mer kan vi spare av jordens ufornybare ressurser – verdifulle økosystemer, genetisk variasjon og rikdom, unike folkeslag og eventyrlige opplevelsesmuligheter kan spares fra å forsvinne for alltid.

Norge og resten av den velstående verden eksisterer i et globalt system hvor land og regioners egne ressurser er irrelevant for hva befolkningen skal forbruke og ikke minst spise. Verden har de siste hundre årene sett en befolkningsvekst koblet med en forbruksvekst av ekstreme dimensjoner, og forestillingen om at lokale ressurser og produksjon skal sette grenser for et folks utfoldelse virker fjern for en verden som har grenseløshet som grunnlinje.

Vi har produsert melk og smør i Norge før soyamel og palmeolje, men da var landbruket et helt annet enn det vi ser i dag. Innmarks- og utmarksressurser i vårt eget land ble utnyttet i stor stil, og jordbruket ble drevet ekstensivt, med større arealer og færre innsatsfaktorer, fremfor intensivt, slik som det er i dag med arealer drevet med svært høy bruk av innsatsfaktorer som kapital, energi, kunstgjødsel og sprøytegifter.

Kyr på beiteDet er lett å se hva det intensive landbruket fører til – avhengighet av fossil energi for kunstgjødsel, sprøytemidler og motorisert arbeidskraft, og et stort behov for å «jukse» ved å forbruke store arealer på andre deler av kloden for å tilfredstille våre innbilte forbruksbehov. Det moderne landbruket er en av de store drivkreftene i forringelsen av jordkloden. Kyr er gressetere, men spiser i dag mer og mer kraftfôr, og avles ikke for å forbedre sitt potensial som ressursutnytter av vekster mennesker ikke selv kan benytte seg av. Kun én prosent av Norges areal kan brukes til å dyrke korn og grønnsaker, derfor må vi la kyrne hjelpe oss til å utnytte gress og utmark, fremfor å grådig spise av andre folks matfat og naturressurser i utlandet. Målrettet avl på kyr for høyere fettprosent i melken og bedre utnyttelse av fôrressursene som vokser her i Norge må være lærdommen.

Norske fôrleverandører må raskt fase ut bruken av palmeolje i fôret til norske dyr, og nordmenn flest må forstå at billig mat alltid betyr at noen andre må betale dyrt.

Klikk her for å se billedreportasje fra den indonesiske øyen Sumatra som ødelegges av palmeoljeproduksjon

Klikk her for å se en severdig dokumentar om hvordan palmeolje truer orangutangenes eksistens (10 minutter)

Les mer om saken i norsk media:

NRK: Norske melkekyr fôres med palmeolje

Nationen: Landbruket begynner arbeidet med å erstatte palmeoljen

Nationen: Tine: – Palmeoljesaken først og fremst uheldig for landbruket

Nationen: Felleskjøpet Agri vil fase ut all bruk av palmeolje

Oda står bak bloggen Natur og Mat. Hun er en stolt nyutdannet naturforvalter, en engasjert naturverner og brennende opptatt av matkultur, miljø, samfunn og helse.