Mange av oss har en tendens til å kjøpe den maten vi vil ha, for deretter kun å spise den maten vi vil ha. Der er veldig ofte at det er en feilkobling mellom det vi ønsker å spise og det vi faktisk spiser. Her ser vi på det fleste at alle har rester igjen etter maten. Det kan være lite og det kan være mer. Disse restene blir ofte satt i et kjøleskap i påvente av en bedre dag. Denne dagen kan komme. Noen tips til hva som kan lages avqusq-lite