Mat er noe av det viktigste vi har i dag og noe av det viktigste vi fokuserer på. Når vi snakker om bærekraftig mat snakker vi ikke om at vi trenger å gjøre alt på en spesiell måte, men heller at mat er så viktig at alle har rett på mat og alle har rett på mat som gir næring. Hvis noen bruker maten akkurat slik de har lyst kan det hende at det ikke er mat igjen til andre. Det er fordi de ikke tenker på mat på en måte som gjør at andre kan nyte godt av mat og dets

bærekaft på rett måte.

Når vi tenker på bærekraft så tenker vi på alle aspekter av mat og hvordan mat kan spises og brukes på den måten som passer oss best samtidig som maten ikke blir overbrukt eller misbrukt. Mat er noe alle trenger og er derfor alle også må få lov til å spise. Noen måter man kan hindre at mat blir noe som noen får mer av er at man ikke isolerer mat til å kun bli en kommersiell sak. Mat må kunne brukes av flere enn kun store selskaper som vil bruke maten til å tjene mer penger enn det som trengs. Disse selskapene bruker også mat til å begrense andre til å få denne maten. Korn kan justeres slik at det produseres i miljø som ikke har så mye vann. Dette kan beskyttes med et pant slik at ingen andre får lov til å bruke dette kornet med unntak av de som betaler for dette. Du må derfor kjøpe det kortet som du trenger. Det er ikke bra.qusq-lite