En av de store trendene innenfor sunt kosthold, er økologisk mat. Etter hvert har de aller fleste dagligvarebutikker et stort utvalg av økologiske produkter, og mange sverger til å velge et økologisk alternativ hvis det finnes.

Samtidig finnes det både fordeler og ulemper med økologisk mat.

Hva er økologisk mat?

Hovedpoenget med økologisk mat er at det ikke benyttes kunstig gjødsel eller plantevernmiddel i produksjonen. Det kan fortsatt benyttes naturlig gjødsel, og tradisjonelle plantevernmiddel som er fremstilt av naturlige materialer.

I tillegg kan det være at det stilles andre krav til ansvarlig og holdbart jordbruk, spesielt hvis det gjelder produksjon i andre land. Her finnes det et overlapp med andre begreper som Fairtrade, som har fokus på rettferdig handel. For mange er rettferdig handel viktig, vi lever i et samfunn med god tilgang til ulike goder og lån, for eksempel fra centum.no, men i store deler av verden lever mennesker fra hånd til munn.

Hva er fordelene med økologisk mat?

Å dyrke grønnsaker uten bruk av kunstig gjødsel, vil spar ressurser både ved produksjonen av gjødsel, og dessuten gi et mer naturlig miljø rundt området der kunstig gjødsel da ikke benyttes. Naturlig gjødsel, i form av gjødsel fra gårds-dyr helt enkelt, er en naturlig del av kretsløpet.

På tilsvarende måte er det bra å ikke benytte kjemiske platevernmidler, som kan være farlige for både mennesker og natur. Dette gjelder både ved produksjonen av nevnte plantevernmidler, ved bruk og dessuten for hele området rundt der midlet blir brukt.

Med fare for å skape kontroverser, finnes det ingen helt tydelige klart dokumenterte fordeler hva gjelder det å faktisk spise økologiske matvarer. Det er funnet noe større innhold av antioksidkanter i noen undersøkelser, som muligens kan forklares ved at økologiske grønnsaker vokser saktere.

Hva er ulempene med økologisk mat?

Ulemper med økologisk mat dreier seg hovedsakelig om at utbyttet når vi dyrker frukt og grønnsaker blir betydelig lavere sammenlignet med ordinært jordbruk. Dette er egentlig helt greit når økologisk jordbruk skjer i liten skala, men hvis hele verden skulle skifte til økologisk jordbruk skulle vi få store utfordringer med å produsere nok mat.

Bør du kjøpe økologisk mat når det er tilgjengelig?

Økologisk jordbruk i seg selv skader ikke noen per i dag, og det er en god tanke å drive jordbruk som er mer holdbart uten en mengde kunstige kjemikalier. Gitt at vi sannsynligvis ikke vil se at økologisk jordbruk tar over tradisjonell produksjon over hele verden i overskuelig fremtid, er effektiviteten i driften heller ikke noe stort problem.

Konklusjonen kan derfor være at det er helt fint å kjøpe økologiske matvarer, men du trenger kanskje ikke å ha dårlig samvittighet hvis du ikke gjør det.qusq-lite