Når du tenker på mat, enten det er i skogen eller det er til havs, er det viktig at du tenker på det som bærer maten fremover. Bærekraft i mat, eller

bærekraftig mat, er noe som vi alle må tenke på. Det finnes her organisasjoner som jobber for at det skal være bærekraft i den maten vi spiser. Noen av disse tenker mer på at vi ikke skal kaste mat, men at vi skal spise opp all mat som vi lager. Dette kan være ganske smart da det fort kan bli ganske mye mat som går til spille.

Er du en som kanskje ikke tar vare på alle de matmulighetene som finnes kan det være greit å ta en realitetssjekk for å passe på at du spiser all den maten du får eller har. Andre ting som at du kaster emballasje og kildesorterer har også noe med bærekraft i mat å gjøre. Det er her du lager et fundament for hva du ønsker å gjøre fremover og hvordan du ønsker å gjøre dette videre. Mat er noe vi alle må ha, men god mat som kommer igjen og igjen er noe vi alle vil ha.qusq-lite