La oss begynne med å konstatere at bare denne overskriften sannsynligvis er kontroversiell for noen. Med en gang man begynner å diskutere det å ikke spise kjøtt, bringer det frem veldig mange følelser, både hos de som spiser vegetarisk mat i dag og de som aldri skulle kunne tenke seg å gjøre det.

Uten å gå altfor dypt inn i den konflikten bør det sies at myndighetenes kostråd er at vi burde spise mindre rødt kjøtt, og det finnes informasjon om vegetarisk og vegansk kosthold på helsenorge.no, som er myndighetenes portal for informasjon om blant annet helse og kosthold. Mange tenker at det er umulig å overleve uten kjøtt, men som VG har skrevet om, skal det ikke være noe problem å leve og trene som vegetarianer.

Hvis du er russ i 2019 vil det ikke være noe problem med et vegetarisk kosthold, dersom du ser bort ifra at det tidvis kan være en utfordring å finne vegetarisk mat. Disse temaene handler da om individets egen helse, og om hvorvidt det er sunt eller ikke å spise mye eller lite kjøtt. I tillegg finnes det selvfølgelig mange som vurderer å bli vegetarianere på grunn av dyrevelferd og at man kanskje ikke er fornøyd med dagens kjøttindustri. Dette er også et kontroversielt valg for mange, og ikke noe vi skal se nærmere på her.

Videre er det mange som spør seg om vi burde bli vegetarianere for miljøets skyld. De som argumenterer for at dette er nødvendig har en rekke ulike argumenter:

  • Å produsere kjøtt i ulike former medfører at man må benytte store arealer til produksjon av dyrefôr, som i mange tilfeller også kunne vært benyttet direkte som mat til mennesker. For eksempel benyttes store mengder mais som kunne vært spist direkte av mennesker.
  • Kjøttproduksjon medfører store utslipp av CO2, som kunne ha vært unngått hvis produksjonen av kjøtt i ulike former ble redusert eller lagt om til andre dyr som kylling, som ikke gir like store utslipp av CO2.
  • Store deler av verdens befolkning lever allerede som vegetarianere eller med svært lite kjøtt i kosten. Hvis for eksempel befolkningen i India skulle spise like mye kjøtt som innbyggerne i Europa, ville arealet som er mulig å dyrke i verden, sannsynligvis ikke strekke til.

Det finnes også argumenter som innvender mot en komplett omlegging til vegetarisk kost:

  • Beitedyr som geiter og sauer er viktige for å holde landskapet åpent, og andre dyr er også en del av tradisjonsrikt jordbruk i Norge.
  • Det er kanskje mulig å redusere en stor del av den industrielle kjøttproduksjonen uten å forstyrre balansen i naturen, men beitedyr og lignende har en naturlig rolle.

Det skal bli spennende å følge utviklingen i spørsmålet om hvilket kostvalg som egentlig er best for naturen og miljøet.qusq-lite